در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی و کاردانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی و کاردانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

باسمه تعالی برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان دوره های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95  به شرح ذیل اعلام می گردد.

معاونت آموزشی و پژوهشی |

شرایط حذف نهایی ( حذف اضطراری )

شرایط حذف نهایی ( حذف اضطراری )

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کاردانی ( روزانه و شبانه ) حائز شرایط حذف نهایی ( حذف اضطراری ) در نیمسال اول سال تحصیلی ( 96 – 95 )

معاونت آموزشی و پژوهشی |

فرم کمیسیون موارد خاص

فرم کمیسیون موارد خاص

فرم کمیسیون موارد خاص: http://bahonarshiraz.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=164

معاونت آموزشی و پژوهشی |