در حال بارگذاری ...
دوشنبه 24 خرداد 1400
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  اهداف و وظایف

  اهداف و وظایف

  اهداف آموزش های آزاد و مجازی 1-کمک به ارتقاء سطح کیفی دانش و فرهنگ جامعه 2-مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور 3-توسعه توانمندی های علمی و مهارتی دانشجویان و دانش ...