در حال بارگذاری ...
دوشنبه 24 خرداد 1400
  • مرحله دوم طرح پایش سلامت جسم و روان

    از کلیه دانشجویان ورودی جدید دعوت میشود جهت اجرای مرحله دوم طرح پایش سلامت جسم که شامل معاینات جسمی(اندازه گیری قد، وزن، فشار خون، اندازه گیری قدرت بینایی و...) می باشد و با حضور کارشناس بهداشت انجام می گردد به واحد مشاوره و سلامت دانشگاه مراجعه نمایند.

    دانشجویان عزیز لطفا توجه داشته باشند که در زمان مراجعه  رسید اولیه کارنامه سلامت را بهمراه داشته باشند.

    نظرات کاربران