در حال بارگذاری ...

حضور هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس در روز چهارشنبه 1401/02/07 در دانشکده باهنر

حضور هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس در روز چهارشنبه 14010207 در دانشکده باهنر

به اطلاع تمامی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهیدباهنر شیراز  می‌رساند؛ هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس برای بازدیـد و بررسی مسائل آمـوزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویـی، اداری، رفاهـی و .... روز    چهارشنبه مورخ 1401/02/07 در دانشکده حضور دارند. افراد فوق الذکر  می توانند مشکلات خود را حضوری یا کتبی یا از طریق  مجازی با اعضاء‌ هیأت نظارت در میان بگذارند.

جلسه دیدار حضوری و مجازی(vroom.shirazu.ac.ir/nezarat4) با دانشجویان از ساعت     10/30– 30/ 9   در محل سالن آمفی تئاتر برگزار می‌گردد.

جلسه دیدارحضوری با اعضای هیات علمی دانشکده از ساعت  10/30- 9/30  در محل    اتاق جلسات  ( دفتر ریاست )  برگزار می‌گردد.

جلسه دیدارحضوری با کارکنان از ساعت  11/30- 10/30 در محل     نمازخانه ساختمان ملاصدرا      برگزار می‌گردد.

نظرات کاربران