در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 5 خرداد 1401

تکمیل پرسشنامه جهت رصد فعالیت و ارزیابی عملکرد دانشگاه

با توجه به آموزش های غیر حضوری در بستر شبکه به دلیل بیماری کویید 19 مرکز نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ،به منظور رصد فعالیت ها و ارزیابی عملکرد دانشگاهها پرسشنامه های را ویژه اساتید و دانشجویان جهت تکمیل ایجاد نموده اند

پرسشنامه ویژه دانشجویان:

https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095

پرسشنامه ویژه اساتید:
https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2096

نظرات کاربران