در حال بارگذاری ...
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
 • اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی حرفه ای استان فارس اولین جلسه شورای پژوهشی استان درسال ۱۴۰۰ با حضور ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس جناب آقای دکتر جامعی ، معاون محترم پژوهشی جناب آقای مهندس حبیب پور و اعضای محترم شورا تشکیل گردید.

  در ابتدای جلسه آقای دکتر جامعی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران، تبریک روز استاد و معلم، ایام شهادت مولی الموحدین علی (ع) را تسلیت گفتند ، سپس  سند تحول آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سال ۱۴۰۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایشان به اهمیت و ضرورت وجود چشم انداز ، اهداف و سیاست‌های اجرایی و پیش‌بینی تجهیزات مورد نیاز برای آزمایشگاه ها و کارگاه ها با توجه به رشته های ایجاد شده جدید ، تکمیل تجهیزات با نگاه به استاندارد سازی از قبیل فضای مناسب و نوع تجهیزات ،  نیروی انسانی متخصص هر رشته تاکید کردند .
  ایشان در ادامه به ضرورت وجود آزمایشگاههای مرکزی به عنوان مکمل آزمایشگاه ها و کارگاه های اشاره نمودند.
   در ادامه مهندس حبیب پور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به اینکه سامانه شاعا(شبکه آزمایشگاه های علمی ایران) می تواند در تهیه سند تحول آزمایشگاه و کارگاه ها مفید باشد و برضرورت به روز رسانی تجهیزاتی آزمایشگاه ها و کارگاه ها و تامین نیروی های انسانی متخصص در آزمایشگاه ها تاکید کردند ،درادامه سایر اعضای شورای پژوهشی نیز با توجه به اهمیت موضوع  به بیان نقطه نظراتو دیدگاه های خود پرداختند و در نهایت مقرر شد اطلاعات خواسته شده به تهران ارسال شود.

  نظرات کاربران