در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 24 فروردین 1400
 • برنامه زمان بندی حذف و اضافه دانشجویان دوره های کارشناسی و کاردانی
  در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 – 1399 دانشکده فنی و حرفه ای شهیدباهنر شیراز

  باسمه تعالی

  برنامه زمان بندی حذف و اضافه دانشجویان دوره های کارشناسی و کاردانی

  در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 – 1399 دانشکده فنی و حرفه ای شهیدباهنر شیراز

   

   

  الف )  رعایت شرایط و ضوابط لازم و ضروری در زمان حذف و اضافه :

  1 دانشجویان در بازه ی حذف و اضافه مجاز به حذف سه عنوان درس و اضافه نمودن هر تعداد عنوان درس می باشند.  

  2 قبل از انجام هر گونه حذف یا اضافه نمودن درس با مدیر گروه آموزشی خود مشورت نمائید  تا در روز حذف یا اضافه دروس با مشکل مواجه نگردید .

  3 بعد از ثبت دروس انتخابی پرینت انتخاب واحد خود را نگه داشته و بعد از آن پرینت قطعی را بگیرند .

  4 دانشجویانی که حائز شرایط خاص تحصیلی و مشروطی بیش از حد می باشند و همچنین ورودی  971  و قبل از آن  ضروری است هر چه سریعتر قبل از شروع انتخاب واحد جهت درخواست کمیسیون موارد خاص،  بررسی وضعیت تحصیلی،  صدور مجوز انتخاب واحد و صدور مجوز ادامه تحصیل به سامانه سجاد مراجعه نمایند ، در صورت عدم مراجعه و عدم انتخاب واحد یا حذف و اضافه  به صورت اینترنتی در زمان اعلام شده فوق از ادامه تحصیل محروم خواهند شد .

  5 - برابر مفاد آئین نامه آموزشی دانشجو موظف به رعایت حد نصاب حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسی می باشد در صورت انتخاب دروس زیر 12 واحد ترم محسوب نشده و دروس دانشجو در آن ترم حذف می گردد و شرایط ادامه تحصیل را ندارد .

  6 دانشجویانی که ترم آخر تحصیلی هستند حداکثر می توانند کلیه واحدهای درسی خود که تا 24 واحد باقیمانده
  می باشد را اخذ نمایند .

  7- در هنگام اخذ درس رعایت پیش نیاز و هم نیاز بودن دروس ضروری بوده و در صورت عدم رعایت آن دروس حذف خواهد شد و حد نصاب 75% دروس گذرانیده جهت اخذ دروس کارآموزی ، پروژه نیز ضروری می باشد .

  8- مجوز مالی جهت انتخاب واحد یا حذف و اضافه  دانشجویان شبانه با تسویه حساب کامل بدهی قبل و پرداخت شهریه ثابت  فقط با کارت های عضو شتاب امکان پذیر می باشد .

  9 دانشجویان روزانه ورودی 971 و قبل از آن با توجه به اتمام سنوات مجاز ، شهریه پرداز خواهند بود .

  10-   غیبت در جلسات درس به هر دلیل مجاز نبوده و در صورت پیش آمد جزء   غیبت دانشجو محسوب می شود .

  11- ضمناً دانشجویان باید در موقع انتخاب واحد یا حذف و اضافه به روز و ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم دقت و توجه کافی داشته تا با مشکل مواجه نشوند .

  12-  دانشجویان میهمان آمده در صورت وجود ظرفیت در دروس مورد درخواست آنان پذیرفته می شوند و می توانند به صورت اینترنتی در زمان اعلام شده فوق انتخاب واحد یا حذف و اضافه نمایند .

  13 - دانشجویان میهمان رفته در ترم قبل باید نمرات دروس خود را تا قبل از زمان انتخاب واحد یا حذف و اضافه به اداره آموزش تحویل داده و ثبت نمایند در غیر این صورت مجاز به انتخاب دروس بعدی نخواهند بود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

  ب ) جدول زمان بندی حذف و اضافه در بهمن 99 : (به لیست فایل  ضمیمه)

   

  اداره آموزش

  دانشکده فنی و حرفه ای شهیدباهنر شیراز

  نظرات کاربران