در حال بارگذاری ...
دوشنبه 25 آذر 1398
  • سمینار حسابداری مالیاتی در دانشکده شهید باهنر شیراز برگزار می شود

    انجمن علمی حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز سمینار حسابداری مالیاتی برگزار می کند.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس، از اهداف این سمینار اهمیت آشنایی یک حسابدار یا دانشجویان حسابداری با قوانین مالیاتی، نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه ملیات عملکرد و تحریر دفاتر قانونی، نحوه تکمیل اظهارنامه اشخاص حقیقی، حقوقی و ارزش افزوده است.

    نظرات کاربران