در حال بارگذاری ...
شنبه 4 فروردین 1397

اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد

اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد و حذف و اضافه

دانشجویان محترم برای رفع مشکلات انتخاب واحد خود در زمانهای قانونی حذف و اضافه (25 و 28 بهمن) به سایت مراجعه و انتخاب واحد نمایند ؛ در صورت بروز مشکلاتی نظیر : مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص و ... و عدم موفقیت در انتخاب واحد شخصا در روزهای یکشنبه و دوشنبه 29 و 30 بهمن به انستیتو های مربوطه مراجعه فرمائید.

ضمنا حضور در کلاسها تا تعیین تکلیف نهایی الزامی است.

نظرات کاربران