در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

دفاعیه کارآموزی

باسمه تعالی

جلسه دفاعیه کارآموزی دانشجویان آقای دکتر به گزین

روزچهارشنبه مورخ 1/6/96

راس ساعت 00: 9درکلاس 603 برگزارخواهد شد.

حضور تمامی دانشجویان الزامی است.

نظرات کاربران