در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

آزمون تکدرس

باسمه تعالی

اطلاعیه مهم

دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون تکدرس

 تا آخر مردادماه فرصت دارند به سایت دانشکده باهنر مراجعه و ثبت نام کنند.

ضوابط ثبت نام و تاریخ برگزاری این آزمون

درسایت دانشکده اعلام شده است.

نظرات کاربران