در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

آخرین مهلت برای تحویل پروژه واخذ نمره برای دانشجویان این درس درترم گذشته(بهمن95)

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان رشته ساخت وتولید

که در ترم گذشته(بهمن 95) درس پروژه ساخت را اخذ نموده اند.

با توجه به مراجعات مکرر دانشجویان و مصوبه گروه آموزشی انستیتو، دانشجویانی که پروژه آنها به تشخیص استاد مربوطه تقریبا به میزان

 80در صد  پیشرفت فیزیکی

 داشته است، حداکثرتاروز چهارشنبه مورخ 21/4/96 مهلت دارند

 پروژه خود را تکمیل کرده وبا شرکت درجلسه دفاعیه ، اقدام به اخذ نمره کنند.

بدیهی است به درخواست های بعد ازاین تاریخ ترتیب اثرداده نخواهد شد.

نظرات کاربران