در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 5 خرداد 1401

ارتباط با رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس

دکتر محمد جامعی

 

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی:

ملاقات عمومی:

سوابق تحصیلی:

روسای پیشین:

مهندس محمود طوبای

مهندس علی اکبر اسماعیل نژاد شیرازی

مهندس حق نگر

مهندس ناصر شمس

دکتر علویان مهر

 

 

 

 

نظرات کاربران