در حال بارگذاری ...
شنبه 4 فروردین 1397

ریاست دانشکده

    دکتر محمدمهدی علویان مهر

آخرین مدرک تحصیلی:   دکتری   

محل اخذ:  دانشگاه شیراز-شیراز-ایران   Shiraz University, Shiraz, Iran

درجه علمی:   استاد 

تخصص: ترمودینامیک 

بخش: شیمی 

دانشکده: علوم پایه 

دانشگاه صنعتی شیراز

 -----------------------------------------------------------------------------------

ایمیل:alavianmehr@sutech.ir

نظرات کاربران