در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

تشکیل کار گروه مشاوره دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز

تشکیل کارگر وه مرکز مشاوره ی دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز

 

مرکز مشاوره ی دانشکده وظیفه ی برنامه ریزی، اجرا و پایش وضعیت سلامت روانی دانشجویان را بر عهده دارد. این مرکز در زمینه های مختلف روانشناختی و مشاوره ای همچون مشاوره های فردی، مشاوره های گروهی، جلسات آموزشی، خدمات روان سنجی، مشاوره های اعتقادی و مذهبی، مشاوره های شغلی و کارآفرینی، آسیب شناسی اجتماعی، مشاوره ی خانواده و ازدواج و....با کادری تخصصی و فضای مناسب خدمات متنوعی را به دانشجویان گرامی ارائه می دهد.

 

در همین راستا کارگروه تخصصی مرکز مشاوره دانشکده فنی و حرفه ای شیراز با توجه به نقشی که در برنامه ریزی و اجرای سیاست های پیشگیری(آموزشی)، مشاوره و درمان مراجعان دارد ،با هدف تشکیل ساختار شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی مرکز مشاوره در نیمسال 97-96 با حضور معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی، رئیس اداره خدمات دانشجویی و مشاوره، امام جماعت محترم دانشکده و رابط مرکز مشاوره ی استان در دفتر معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده برگزار شد.

نظرات کاربران