در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

دانشجویان دارای شرایط خاص و جامانده از انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان دارای شرایط خاص و جامانده از انتخاب واحد که موفق به انتخاب واحد 961 نشده اند می رساند روز سه شنبه 28/6/96 جهت اخذ  دروس مربوطه  به بخش خود مراجعه فرمائید. در صورت تائید بخش و انتخاب واحد در این ترم دانشجو محسوب شده در غیر اینصورت انصراف از تحصیل محسوب می گردند.  

نظرات کاربران