در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از دانشکده فنی و حرفه ای شهیدباهنر شیراز

رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور به منظور بررسی ابعاد مسمومیت دانشجویان از سلف سرویس دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز بازدید کرد .

یزدان مهر سنتی بودن سلف سرویس دانشکده های فنی را عامل مهمی در بروز این حوادث دانست و خاطرنشان کرد با کمکهای مالی صندوق آشپزخانه های دانشکده فنی شهیدباهنر و دختران شیراز به صنعتی تبدیل خواهند شد .

وی در ادامه تمهیدات لازم جهت پوشش بیمه ای دانشجویان را خواستار شد .

یزدان مهر در پایان گفت پیمانکار سلف سرویس دانشکده برکنار شده و تأمین غذای دانشجویان این مرکز تا اطلاع ثانوی بر عهده دانشگاه شیراز خواهد بود . 

نظرات کاربران