در حال بارگذاری ...
شنبه 4 آذر 1396

شماره دانشجویی دانشجویان میهمان 961

دانشجویان گرامی با شماره دانشجویی و کد ملی می توانند به سامانه ناد وارد شده و انتخاب واحد نمایند.

نظرات کاربران