در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

تعطیلی دانشکده شهید باهنر شیراز  از مورخه 96/5/21 الی 96/5/26

دانشکده فنی وحرفه ای شهید باهنر شیراز  از مورخه 21596 الی 25596 تعطیل می باشد.

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور کلیه مراکز این دانشگاه از جمله  دانشکده فنی وحرفه ای شهید باهنر شیراز  از مورخه 21/5/96 الی 25/5/96 تعطیل می باشد.

نظرات کاربران