در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

تقویم آموزشی ترم مهر 96

تقویم آموزشی ترم مهر 96

تقویم آموزشی ترم مهر 96

 

انتخاب واحد

شنبه 11/6/96 تا پنجشنبه 16/6/96

شروع ترم و کلاس درس

شنبه 25/6/96

آزمون تکدرس

دوشنبه 3/7/96

پایان کلاس ها

پنجشنبه 14/10/96

حذف و اضافه (بصورت اینترنتی)

شنبه 1/7/96 تا پنجشنبه 6/7/96

امتحانات پایان ترم

شنبه 16/10/96 تا پنجشنبه 28/10/96

 

اداره آموزش دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز

نظرات کاربران